Veiligheid en hygiëne

Bij de Villa hechten we veel belang aan veiligheid en hygiëne. De crèches worden regelmatig gecontroleerd door de GG&GD. Met betrekking tot veiligheid en hygiëne volgen we de richtlijnen en voorschriften die staan omschreven in de Toezichtsverordening van de gemeente en in de Algemene Maatregelen van Bestuur van het Ministerie van VWS.

Algemene hygiëne
Er is veel aandacht voor het schoonmaken van de groepsruimtes en de gemeenschappelijke ruimtes. Een professioneel schoonmaakbedrijf maakt dagelijks de groepsruimten schoon. Tussendoor doen we zelf de sanitaire ruimtes nog eens extra. Ook is er een rooster met schoonmaakklussen die door de draaiouders worden gedaan.

Brandveiligheid
De crèche voldoet aan de brandveiligheidseisen zoals die zijn gesteld in de verordening op de kinderopvang. Er is ook een ontruimingsplan, zodat draaiouders weten wat zij moeten doen in geval van een noodsituatie.

Eerste hulp
In de centrale gang is een uitgebreide EHBO-kast, en in iedere crècheruimte staat een EHBO-kist. Het is heel belangrijk dat ouders weten hoe ze moeten handelen in geval van ziekte of ongeval. Daarom zijn alle ouders verplicht de basiscursus Kinder-EHBO te volgen. Ieder jaar verzorgt en bekostigt De Villa een herhalingscursus.

-> Alle inspectierapporten van de GG&GD

-> Definitief rapport OPC de Villa 22-02-2017

-> Definitief rapport OPC de Villa 07-09-2017

 

Flexibele en betaalbare kinderopvang