Praktische informatie

Ouderparticipatiecrèche De Villa:

 • Voldoet aan de eisen van brandweer en GG&GD en wordt regelmatig gecontroleerd
 • Kent een lage ouderbijdrage
 • Zit in een prachtig voormalig schoolgebouw, met een heerlijke grote buitenspeelplaats
 • Biedt opvang aan kinderen vanaf het moment dat ze kunnen lopen
 • Bestaat uit drie kindergroepen en biedt opvang voor ochtenden en hele dagen
 • Heeft groepen tot maximaal twaalf kinderen, opvang door twee ouders
 • Is open van 8.15 tot 17.45 uur, het hele jaar door en biedt zeer flexibele opvang, dus ideaal voor freelancers en ZZP-ers
 • Verzorgt regelmatig (pedagogische) bijscholing voor ouders; laat je zien hoe je kind zich samen met andere kinderen ontwikkelt
 • Geeft je de kans de gang van zaken op de crèche mede te bepalen
 • Biedt je gezelligheid, steun en ervaring van andere ouders
 • Vraagt jouw enthousiasme, tijd, energie en creativiteit
 • Is een beproefd recept; de Villa bestaat al ruim 40 jaar!

Flexibele en betaalbare kinderopvang