Kosten en tijden

TARIEVEN PER 2016

Halve dagopvang: 128 euro per maand
Dit maandbedrag geldt voor de ochtendgroep, u kunt uw kind dan 5 ochtenden brengen, maar ook voor de deeltijd plek in de dagopvang. U kunt uw kind dan op 2 vaste dagen per week brengen, en draait zelf nog een ander dagdeel op de groep. Dan kunt u uw kind uiteraard meenemen.

Hele dagopvang: 256 euro per maand
Dit is het maandelijkse totaalbedrag voor een voltijd opvang. U kunt uw kind dan 4 dagen brengen en draait zelf de 5de dag, of 2 losse dagdelen, zelf op de groep. Ook dan is uw eigen kind uiteraard welkom.

Crèchetijden
Ochtendopvang van 08.15 – 13.00 uur
Dagopvang van 08.15 – 17.45 uur

Wij zijn vijf dagen per week geopend, in overleg ook tijdens vakantieperiodes.

Brengen en halen
De groepen bepalen zelf op welke tijdstippen de kinderen gehaald en gebracht kunnen worden. De breng- en haalmomenten zijn beperkt, om de rust in de groep zoveel mogelijk te bewaren. Bij het brengen en halen nemen we even de tijd om informatie uit te wisselen over het kind of over hoe de dag is verlopen.

Flexibele en betaalbare kinderopvang