Over De Villa

Als ouders runnen wij de crèche volledig samen. Iedere ouder staat een dag(-deel) op de groep en vervult daarnaast extra taken, zoals PR, klussen of inkoop. Onze crèche draait op enthousiasme, betrokkenheid, vertrouwen en goede afspraken.

Als je kind kan lopen en zelf kan eten en drinken, kan het terecht bij De Villa. Meestal is dat zo tussen 12 en 18 maanden. Wij vangen kinderen op tot ze naar school gaan. Ouders van De Villa kiezen er bewust voor samen met andere ouders hun kinderen op te vangen.

De opvangmogelijkheden bij De Villa zijn zeer flexibel: je kunt per dag beslissen of je opvang nodig hebt. Je vindt bij ons dan ook veel freelancers, ondernemers en andere mensen met variabele werktijden. Maar natuurlijk is iedereen welkom!

De Villa voldoet aan de eisen van brandweer en GG&GD en wordt regelmatig gecontroleerd.

In het kort:

 • Wordt regelmatig gecontroleerd door brandweer en GG&GD
 • Kent een lage ouderbijdrage
 • Zit in een prachtig voormalig schoolgebouw, met een heerlijke grote buitenspeelplaats
 • Biedt opvang aan kinderen vanaf het moment dat ze kunnen lopen
 • Bestaat uit drie kindergroepen en biedt opvang voor hele en halve dagen
 • Heeft groepen tot maximaal twaalf kinderen, opvang door twee ouders
 • Is open van 8.30 tot 17.45 uur, het hele jaar door en biedt zeer flexibele opvang, dus ideaal voor freelancers en ZZP-ers
 • Verzorgt regelmatig (pedagogische) bijscholing voor ouders; laat je zien hoe je kind zich samen met andere kinderen ontwikkelt
 • Geeft je de kans de gang van zaken op de crèche mede te bepalen
 • Biedt je gezelligheid, steun en ervaring van andere ouders
 • Vraagt jouw enthousiasme, tijd, energie en creativiteit; is een beproefd recept: De Villa bestaat al meer dan 40 jaar!

Om voor kinderen een veilige en plezierige plek te creëren die aansluit op hun ontwikkeling en behoeften, hanteren wij bij De Villa de volgende pedagogische uitgangspunten:

 • Ieder kind is een uniek individu en dient als zodanig te worden geaccepteerd en gewaardeerd.
 • Ieder kind heeft recht op respect. Dit wil zeggen dat het serieus wordt genomen en kan rekenen op begrip en verdraagzaamheid.
 • Ieder kind heeft recht op een volwassene die in de behoeften van het kind voorziet. Tevens kan het kind het gedrag van volwassenen overnemen. De draaiouder heeft met zijn/haar gedrag een voorbeeldfunctie.
 • Om zich te kunnen ontwikkelen is het noodzakelijk dat een kind zich veilig en vertrouwd voelt. Daardoor krijgt het kind zelfvertrouwen wat weer leidt tot zoeken naar nieuwe uitdagingen, naar een grotere zelfstandigheid.
 • In de crèche staat het kind centraal. Het moet zich prettig voelen en de opvang moet verantwoord zijn. Het individuele kind mag niet lijden onder de groep, zoals de groep niet mag lijden onder het individuele kind.

Een dagje Villa
De groepen werken volgens een vaste dagindeling: de leidraad voor de dag. Dit geeft prettige regelmaat voor de kinderen en voor de draaiouders. Bovendien zorgt de dagindeling ervoor dat alle kinderen op tijd eten, drinken, plassen, verschoond worden en slapen. Zo blijft er voldoende tijd over om lekker te spelen of een groepsactiviteit te doen.

Buiten spelen
Als het weer het ook maar enigszins toelaat, gaan we buiten spelen met de kinderen. Óók in de herfst en de winter. Goed inpakken, laarzen aan en het plein op! Voor de kinderen is het altijd fijn om zich buiten even lekker te kunnen uitleven. ’s Zomers is het vaak één groot feest op het plein, zeker als er lekker met water gespeeld kan worden. Dan zijn we niet zelden het grootste deel van de dag buiten te vinden met de kinderen en wordt er ook buiten gegeten.

Maaltijden
Lunch, fruit/crackers eten en sap drinken zijn gezamenlijke activiteiten. Het gaat daarbij tenslotte ook om het contact met elkaar: gezellig samen zijn en het creëren van een rustmoment op de dag. Er is aandacht voor elkaar, we praten, luisteren naar elkaar en we zingen liedjes. Het eten wordt niet aan de kinderen opgedrongen. Wel stimuleren we hen op een positieve manier tijdens het eten aan tafel te blijven zitten. De kinderen nemen iedere dag zelf lunch mee in een trommeltje, plus 1 of 2 stuks fruit. In principe wordt er niet gesnoept in de crèche, met uitzondering van feestelijke gebeurtenissen.

Slapen
Om alle indrukken en belevenissen van een intensieve dag op de crèche te verwerken, is een rustperiode onontbeerlijk. De meeste kinderen slapen ’s middags tussen 13.00 en 15.00 uur, sommige kleintjes slapen twee keer. Voor iedereen is er een eigen bedje en natuurlijk mogen de knuffel en de speen van thuis mee. Als de kleintjes slapen is er voldoende gelegenheid om met de grotere kinderen een speciale activiteit te ondernemen.