Crèche De Villa

Welkom op de website van ouderparticipatiecrèche De Villa: kinderopvang volledig gerund door ouders. We hebben nog een aantal plekken op de dagopvang: onbeperkt brengen voor minimaal twee keer draaien per week. De deeltijdplekken zijn nagenoeg vergeven.

Direct opvang nodig? Maak een afspraak door te bellen of te mailen.

Opvang nodig over langere tijd? Houd onze website in de gaten. We organiseren regelmatig een open dag.

De Villa vierde in 2013 haar 40-jarig jubileum!

Als ouders runnen wij de crèche volledig samen. Iedere ouder staat een dag(-deel) op de groep en vervult daarnaast extra taken, zoals PR, klussen of inkoop. Onze crèche draait op enthousiasme, betrokkenheid, vertrouwen en goede afspraken.

Als je kind kan lopen en zelf kan eten en drinken, kan het terecht bij De Villa. Meestal is dat zo tussen 12 en 18 maanden. Wij vangen kinderen op tot ze naar school gaan. Ouders van De Villa kiezen er bewust voor samen met andere ouders hun kinderen op te vangen.

De opvangmogelijkheden bij De Villa zijn zeer flexibel: je kunt per dag beslissen of je opvang nodig hebt. Je vindt bij ons dan ook veel freelancers, ondernemers en andere mensen met variabele werktijden. Maar natuurlijk is iedereen welkom!

De Villa voldoet aan de eisen van brandweer en GG&GD en wordt regelmatig gecontroleerd.

Flexibele en betaalbare kinderopvang in Utrecht-Oost